ЛІСОВА СЕРТИФІКАЦІЯ – ініціатива, спрямована на забезпечення і підтвердження ведення лісового господарства встановленим екологічним, економічним та соціальним міжнародним стандартам (Принципам і Критеріям)

Лісова сертифікація – переважно добровільна ініціатива спрямована на забезпечення підтвердження ведення лісового господарства вимог щодо сталого розвитку, які закріплені відповідними міжнародними стандартами.
Мета – запобігти неетичному та невідповідному веденню лісового господарства.
Сталий розвиток лісового господарства передбачає досягнення екологічно орієнтованого, соціально прийнятного та економічно життєздатного ведення лісового господарства.

Екологічно орієнтоване лісове господарство спрямоване на підтримку та збереження біологічного різноманіття; охорону рідкісних і зникаючих видів тварин і рослин; збереження лісів, які мають високе природоохоронне значення; відмову від застосування хімічних препаратів та мінімізацію негативного впливу на довкілля.

Соціально прийнятне лісове господарство повинно забезпечувати права та соціальні гарантії працівників лісового господарства; враховувати та поважати права місцевого населення, їх соціальні, економічні та духовні потеби.

Економічно життєздатне лісове господарство спрямоване на досягнення економічної ефективності з врахуванням екологічної та соціальної складових; також не повинно призводити до погіршення продуктивного стану і використання лісових ресурсів.

Безперечно, проведення сертифікації лісів має позитивний вплив на навколишнє середовище, управління лісовим господарством, поліпшить імідж лісового господарства України в очах західноєвропейських споживачів, полегшить пошук покупців серед кінцевих споживачів деревини на нових для українських продавців більш дорогих ринках збуту.

 

Стандарти лісової сертифікації розроблені міжнародним лідером у цій галузі – Лісовою наглядовою радою (FSC), і є більш відомими як Принципи і Критерії FSC. Всього є 10 принципів та 56 критеріїв, які визначають як повинно вестися лісове господарство, щоб завдавати якнайменше екологічної, соціальної та економічної шкоди.

 

10 принципів Лісової наглядової ради (FSC)

 

Принцип 1. Відповідність законодавству та принципам FSC. Господарювання має здійснюватись з дотриманням вимог внутрішнього законодавства країни, міжнародних договорів і у відповідності з принципами і критеріями FSC

Принцип 2. Права і обовязки власників і користувачів. Вимагає законного підтвердження права власності на землю чи користування лісом та дотримання прав власників і користувачів лісів та виконання ними відповідних обовязків.

Принцип 3. Права тубільних народів. Вимагає визнання і збереження прав корінних племен на землю та ресурси, охорону місць культурного, екологічного, економічного та релігійного значення. Для України цей принцип не є актуальний, оскільки відсутні народи, народності, етнічні групи які відповідають визначенню корінних народів, поданому Організацією Об’єднаних Націй, тому принцип 3 ЛОР не застосовується в Україні.

Принцип 4. Відносини з місцевим населенням і права працівників. Вимагає від роботодавців надавати можливості місцевому населенню брати участь в консуль-таціях щодо можливих соціальних наслідків господарювання, в працевлаштуванні, навчанні та забезпечувати дотримання правил охорони здоровя та безпеки працюючих і їх права на переговори з ними.

Принцип 5. Раціональне використання лісу. Зобовязує сприяти оптимальному використанню різноманітних лісових ресурсів і їх місцевій переробці, зменшенню відходів під час заготівлі і переробки ресурсів та вимагає уникати пошкодження ресурсів та дотримувати обсяги заготівлі ресурсів, які забезпечують їх невиснажливе користування.

Принцип 6. Вплив на довкілля. Вимагає забезпечити оцінку впливу лісогосподарських заходів на довкілля до початку їх проведення;охорону рідкісних та зникаючих видів рослин і тварин; збереження лісових територій великої природоохоронної цінності та типових для місцевості лісових екосистем; охорону грунтів від шкідливих впливів під час лісозаготівель.

Принцип 7. План заходів щодо ведення лісового господарства. Вимагає складання плану в письмовій формі з чітко сформульованими довгостроковими цілями і задачами лісового господарства та способами їх досягнення, його виконання та вчасне уточнення, а також доведення до відома громадскості основних елементів плану.

Принцип 8. Моніторинг та оцінка. Вимагає ведення нагляду за: станом вилучення лісових ресурсів, їх приросту і відтворення; змінами флори і фауни; екологічними і соціальними наслідками лісозаготівель; продуктивністю і ефективністю заходів; Вимагає надання FSC документації для моніторингу лісопродукції та громадскості короткого звіту про результати моніторингу.

Принцип 9. Збереження лісів великого природоохоронного значення. Вимагає проведення оцінок та консультацій по встановленню ознак лісів природоохоронного значення, заходів по збереженню та посиленню цих ознак, а також моніторингу таких лісів.

Принцип 10. Лісові плантації. Передбачає вирощування плантацій, які покликані доповнювати систему господарювання і знижувати навантаження на лісові екосистеми та забезпечувати ряд соціальних і економічних вигод і сприяти задоволенню потреб у деревині.

РОЗДІЛ – НАПРЯМ – ЛІСОВА СЕРТИФІКАЦІЯ

Інформаційний стенд з лісової сертифікації на території В-Воловецького лісництва

Наглядовий аудит підприємства

РОЗДІЛ – ЛІСГОСП – КОРОТКА ДОВІДКА

Карта – схема території ДП «Воловецьке лісове господарство»

Контора ДП «Воловецьке лісове господарство»

РОЗДІЛ – ЛІСГОСП – СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ – ПАШКІВЕЦЬКЕ ЛІСНИЦТВО

89110  с. Пашковець  тел. 2-57-12

Загальна площа 4148.0 га  

Лісничий Молдован Мирослав Іванович

Помічник лісничого Цап Володимир Федорович

Бухгалтер Петрішко Олена Михайлівна

Контора Пашковецького лісництва

РОЗДІЛ – ЛІСГОСП – СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ – ЖДЕНІЇВСЬКЕ ЛІСНИЦТВО

89120  смт Жденієво  тел. 2-57-12

Загальна площа  4018.5

Лісничий Щербей Василь Васильович

Помічник лісничого Реслер Владислав Венцелович

Бухгалтер Ряшко Олена Іванівна

Контора Жденіївського лісництва

РОЗДІЛ – ЛІСГОСП – СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ – ПІДПОЛОЗЯНСЬКЕ ЛІСНИЦТВО

89121  с. Підполоззя  тел. 2-51-51

Загальна площа  4359.1 га

Лісничий Медуляк Іван Михайлович

Помічник лісничого Сличко Іван Іванович

Бухгалтер Русин Галина Василівна

Контора Підполозянського лісництва